2012. február 5., vasárnap

Államvédelmi Központ

Állambiztonsági csúcsszerv, amely a II. világháború alatt egy ideig a katonai elhárító és a politikai nyomozó szervek munkáját országos hatáskörrel irányította. Korabeli fogalmak szerint az országos kihatású defenzív és államrendészeti ügyekben folyó nyomozásokat vezette, illetve hangolta össze. Az Államvédelmi Központot az 1942. jún. 26-án kelt 6290/1942. BM. eln. számú belügyminiszteri és az 52161/elnöki o. 1942. számú rendelettel a belügyminiszter közvetlen alárendeltségében, a Belügyminisztérium épületében hozták létre. A hivatal 1942. júl. 12-től a nyilas hatalomátvételig működött, azonban tevékenysége már Magyarország német megszállásától formálissá vált, amikor vezetőjét, Ujszászy István vezérőrnagyot a Gestapo letartóztatta és helyére Kuthy Lászlót nevezték ki.
Addig az Államvédelmi Központ fő feladatai közé tartozott a kül- és belföldről kezdeményezett olyan mozgalmakkal, szervezkedésekkel, termelést veszélyeztető szabotázscselekményekkel, országos jellegű közellátási visszaélésekkel kapcsolatos nyomozások irányítása, amelyek az ország belső rendje ellen irányultak és sértették vagy veszélyeztették a honvédelem érdekeit. Szintén fő feladata volt, hogy összefoglalja és kiértékelje a vonatkozó híranyagokat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése