2012. június 15., péntek

Amerikai Egyesült Államok

‹United States of America› szövetségi állam Észak-Amerika területén. Elnöke a II. világháború idején Franklin Delano Roosevelt, akit 1932-ben, 1936-ban, 1940 és 1944-ben választottak meg, az Amerikai Egyesült Államok történetében egyedülállóan négyszer. Törvényhozó testülete a Kongresszus, amely két házból áll: a 96 tagú Szenátusból és a 435 tagú Képviselőházból. A Szenátusba minden tagállam 2 szenátort delegál, a Képviselőházba pártok választott képviselői kerülnek. Az Amerikai Egyesült Államok 48 szövetséges államból és Columbia szövetségi kerületből áll. Területe: 7 839 000 km2, lakossága 122 775 046 fő volt. Birtokai Amerikában: 1867 óta Alaszka, amely 1912 óta tagállam (1 518 714 km2, 59 278 fő), 1903 óta Panamai csatorna-övezet (1 422 km2, 42 000 fő), 1898 óta Puerto Rico a Nagy-Antillák szigetén (8 896 km2, 1 543 913 fő), 1916 óta Virgin-szigetek (344 km2, 22 012 fő). Ázsiában a Fülöp-szigetek 1899 óta, amely az 1934. évi Philippine Independence Bill értelmében 1944-től független (296 296 km2, 13 055 220 fő), Mariana-sziget-csoport, amelynek legnagyobb tagja a Guam-szigetek, 1898 óta a Hawaii-szigetek (16 703 km2 és 368 336 fő) és Nyugat-Samoa-szigetek (197 km2, 10 561 fő). Az Amerikai Egyesült Államokban Roosevelt az alkotmány alapján betöltötte az állam- és kormányfő, valamint a fegyveres erők főparancsnoka funkciót. A haderőnemeket a vezérkari főnökök vezették, testületként működött a vezérkari főnökök egyesített tanácsa ‹Joint Chief of Staff›, amelynek elnöki tisztét az Amerikai Egyesült Államok elnöke személyes katonai törzsének tengernagyi rangban lévő vezérkari főnöke (Ernst J. King flottatengernagy) töltötte be. - Roosevelt a stratégiai döntéseket, az egyes hadszíntereken működő főparancsnokok kinevezésének jogát, valamint a külpolitikai irányítását magának tartotta fenn. A hadműveletek irányításába nem avatkozott be. Az amerikai gazdaság 1940-től gyors ütemben fejlődött és roppant mennyiségű harceszközt gyártott. 1940-ben 12 804, 1944-ben 96 318, 1940-1945 között összesen 318 984 repülőgép készült. 1941-ben 1 900, 1943-ban (a termelés csúcspontja) 38 500 harckocsit, rohamlöveget és önjáró löveget készített. A hadiflotta 1939-ben 15, 1945-ben 25 csatahajóval, 1939-ben 6, 1945-ben 30 repülőgép-anyahajóval és 84 kísérő repülőgép-hordozóval rendelkezett. Az Amerikai Egyesült Államok kölcsönbérleti szállításainak értéke 1941-1945 között meghaladta a 43 milliárd dollárt, ennek 69 %-át a Brit Birodalom, 24,5 %-át a Szovjetunió, 6,5 %-át más szövetséges, elsősorban Kína kapta. Az Amerikai Egyesült Államokban a legjelentékenyebb változást a hagyományos életmódhoz képest az jelentette, hogy az állami beavatkozás az élet minden területére kiterjedt, a munkavállalástól a sajtóellenőrzésig. Az Amerikai Egyesült Államokban is bevezették a jegyrendszert. A szűkössé vált nyersanyagkészlet megmozdította a kutatók fantáziáját. Elterjedt a nylon és más műanyagok alkalmazása, az élelmiszerek mélyhűtése és porítása. A munkaerő-szükséglet meggyorsította a belső migrációt a kis vidéki településekről a városokba, a keleti partvidékről a csendes-óceáni partok felé. Terjedt a nők munkába állítása. Az Amerikai Egyesült Államok gyors fejlődését és a népesség életviszonyait lényegesen megkönnyítette az ország sebezhetetlensége az adott haditechnikai viszonyok szintjén. A Amerikai Egyesült Államok szárazföldi hadereje a II. világháború idején 11 tábori hadseregből, 26 hadtestből és 90 hadosztályból állott, egy háromezredes gyaloghadosztály létszáma 14 250 főt tett ki. A szárazföldi csapatok állománya 1939. szeptemberben 190 ezer, 1941. dec. 31-én 1,6 millió, 1945. márc. 31-én 8,1 millió fő, ebből kb. 5 millió került bevetésre az európai, a földközi-tengeri, a délnyugat-csendes-óceáni, a csendes-óceáni, a kínai, valamint a burmai-indiai hadszíntéren. A hadsereg 820 877 főt, ebből 182 701 halottat vesztett. A légierőhöz 1938. júniusban kb. 20 ezer, 1945. márciusban 1,9 millió fő tartozott, vesztesége 115 382 fő volt, ebből 40 061 halott. A hadiflotta létszáma 1940. júliusban 161 ezer, 1945. márc. 31-én 3,4 millió, a tengerészgyalogságé ezen időpontokban 28, illetve 485 ezer, a haditengerészeti légierőé 10, illetve 437 ezer fő volt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése