2011. október 8., szombat

Iván Mihajlovics Afonyin

(1904-1978) szovjet tábornok. 1926-tól szolgál a Vörös Hadseregben. 1941-ben lovasezred-parancsnok, rövidesen lövészhadosztály-parancsnok. 1943 tavaszán nevezik ki 18. önálló lövészhadtest parancsnokának. Hadteste eredményesen harcol a kurszki csatában és az ukrajnai hadműveletekben. Hadtestével a 4. Ukrán Fronttól kerül a 2. Ukrán Front állományába Budapest keleti oldalán. Részt vesz az Attila-vonal áttörésében, a pesti hídfő felszámolásában. 1945. jan. 11-től a 2. Ukrán Front Budapesti Csoportjának parancsnoka vezérőrnagyi rangban. Jan. 22-én súlyosan megsebesül. Felépülése után ismét 18. hadtest parancsnokaként vesz részt a bécsi hadműveletben. Németország fegyverletétele után hadtestével a japán Kwantung Hadsereg ellen kerül bevetésre. A háború után több éven át magasabbegység-parancsnok, altábornagy rendfokozatban, majd tanár a Vezérkari Akadémián.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése